Kā izvēlēties labāko vietu ražošanas telpu iekārtošanai?

razosanas telpas

Izvēloties vietu sava uzņēmuma ražošanas procesu organizēšanai ir nepieciešams apsvērt vairākus svarīgus faktorus. Praktiski, telpas jaunai ražotnei ir samērā grūti atrast, salīdzinot ar telpu piemeklēšanu tirdzniecības vai biroja telpām. Meklējot ražotnes telpas ir jāņem vērā dažādi vides aizliegumi, darbaspēka problēmas, izejmateriālu pieejamība un loģistika un daudzas citas lietas.

Minētie faktori ir īpaši svarīgi tad, ja Jūs vēlaties būvēt jaunas ražošanas telpas. Kad tās būs uzbūvētas, Jūs vairs tās nevarēšiet pārvietot uz citu lokācijas vietu. Tādēļ ražošanas telpu atrašanās vietas izvēle ir vissvarīgākais lēmums, ko Jums būs jāpieņem, turpinot sava biznesa attīstīšanu.

Tos pašus kritērijus būtu vēlam ņemt vērā arī tad, ja Jūs grasāties nomāt ražošanas telpas. Visticamāk, ka noskatītās telpas būs jāpielāgo uzņēmuma vajadzībām, jāpārvieto ražošanas iekārtas un jāveci citi sagatavošanās darbi. Tas viss prasīs laiku un naudiskus ieguldījumus, tādēļ izvēlēties ražošanas telpas gudri.

Kādus faktuorus Jums vajadzētu ņemt vērā pirms atrašanās vietas izvēlēšanās ražošanas telpām? Apskatīsimies uz dažādiem apsvērumiem, taču ņemiet vērā, ka visi šie apsvērumi ir savā starpā saistīti.

Vietējais ģeogrāfiskais novietojums un klimats ir būtisks ražošanas telpu atrašanās vietu ietekmējošs faktors

Reģionus valstī nereti sauc arī par iekšējo ģeogrāfisko novietojumu, kas liek nojaust par atrašanās vietas klimatiskajiem apstākļiem – vai tie ir kalnaini, tuvu jūrai, līdzenumos u.c. Vietējais ģeogrāfiskais novietojums ietver sevī topoloģiju, drenāžu un augsnes īpašības, kas dažādos veidos ietekmē ražošanas ēkas būvniecības izmaksas.

Klimatiskos apstākļus būtiski ietekmē arī attālums no lielām ūdenstilpnēm un klajumiem.

  • Piekrastes rajoniem ir raksturīgs augsts gaisa mitrums, kā arī lielāka sāls koncentrācija. Abi šie faktori paātrina neapstrādātu metālu rūsēšanas procesus.
  • Līdzenumos ir vairāk brīvu teritoriju ražošanas celtņu izveidošanai, bet arī tajos var novērot dažādus ekstremālus laika apstākļus.
  • Kalnaini reģioni var būt problemātiski ar akmeņainu augsni un apgrūtinātu materiālu un produktu transportēšanas procesu.

Vides un ekoloģiskie jautājumi

Jautājumi, kas ir saistīti ar vietējo ģeogrāfiju un klimata, vides un ekoloģijas jautājumiem, parasti ir valsts iestāžu regulēti. Atkarībā no tā, ko ražo jūsu uzņēmums, pašvaldības vai valsts pārvaldes iestādes tiks iesaistītas jūsu lēmumā par atrašanās vietas izvēli.

Regulējumi nav vienīgie vides jautājumi, ar kuriem Jūs varētu saskarties. Visas citas tuvumā esošās ražošanas ēkas var ietekmēt jūsu ražošanas procesus un produkcijas kvalitāti.

  • Vai tuvumā esošo rūpnīcu darbība veido putekļu mākoņus?
  • Vai gaisā, ūdenī vai zemē ir toksiski vai kaitīgi elementi?
  • Vai vieta ir piesārņota ar svinu vai citiem smagajiem metāliem?

Šie faktori īpaši jāņem vērā uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu, jo iepriekš minētie faktori var ietekmēt baktēriju un vēža izraisītāju klātbūtni. Jums ir jāapsver arī jūsu darbaspēka veselība.

Līdztekus jau esošajiem iespējamiem vides jautājumiem, jums ir jāapsver arī piesārņojuma un izmešu daudzums, kas rodas jūsu uzņēmuma ražošanas procesu rezultātā. Atkarībā no valsts un pašvaldības likumiem Jums var nākties maksāt papildus nodevas.

Valdības politika un politiskais klimats

Runājot par regulām, Jūsu jauno ražošanas telpu lokāciju, būtiski var ietekmēt pašvaldības vai valdības noteikumi vai pretimnākšana.

Pirms izvēlieties savu ražošanas telpu atrašanās vietu, noskaidrojiet, kurā vietā šos procesus būtu veikt visizdevīgāk. Vai izvēlēties Rīgu, vai tomēr labāk ražot reģionos, kur, šādām aktivitātēm ir lielāks atbalsts no vietējās pašvaldības.

Dažās pašvaldībās var būt savādāki vietējie likumi un pat nodokļu politika, kā arī pieejamas papildus subsīdijas.

Izanalizējiet vietējos likumus, regulas un nodokļu politiku tieši Jūsu ražošanas biznesam.

Apsveriet savu nodokļu profilu, ja jums ir vairākas atrašanās vietas, un pievērsiet uzmanību valūtas kursiem, ja strādājat ar globāliem partneriem vai klientiem.

Esiet lietas kursā par tirdzniecības nolīgumiem, piemēram, NAFTA, un muitas jautājumiem visās valstīs, ar kurām jūs sadarbojaties. Jauni tirdzniecības līgumi var būt procesā, piemēram, ar Klusā okeāna reģiona valstīm.

Regulu un atļauju izsniegšanas prasības var ietekmēt arī atrašanās vietas izvēli, ņemot vērā to ietekmi uz būvniecību, kā arī ikdienas darbību. Apspriedieties ar vietējo celtniecības uzņēmumu vai regulējošo iestādi, lai uzzinātu par atļaujām, pārbaudēm un citiem jautājumiem, kas saistīti ar celtniecības jautājumiem konkrētajā reģionā.

Attālums

Kad Jūs izvēlaties vietu, jaunu ražošanas ēku būvniecībai vai nomai, Jums ar savu celtniecības kompāniju ir jāapsver šīs lokācijas infrastruktūras un ģeogrāfiskais novietojums celtniecības materiālu, iekārtu un citu lietu piegādāšanai. Tas pats jautājums Jums būs aktuāls, kad būs nepieciešams piegādāt izejmateriālus, kā arī nogādāt gatavo produkciju pie klientiem vai loģistikas kompānijas. Arī Jūsu darbinieki būs priecīgāki, ja uz darbu būs jāmēro īsāks ceļš, braucot ar auto vai asfaltu, vai nokļūstot darbā ar sabiedrisko transportu.

  • Cik tālu Jūsu piegādātājiem būs jātransportē izejmateriāli?
  • Cik tālu Jums būs jātransportē gatavā produkcija uz noliktavām un loģistikas centriem?
  • Vai Jūsu ražotnes tuvumā ir pieejams pietiekami daudz atbilstošu darbinieku un professionāļu, lai nodrošinātu rāzošanas procesus.
  • Vai Jūs varat sasniegt savu klientus viegli un izmaksu ziņā efektīvi?

Jums būs jāatrod balanss starp ēkas nomas / uzbūvēšanas un uzturēšanas izmaksām un kvalitatīva darba spēka pieejamību konkrētajā reģionā.

Biznesa izmaksas

Ražošanas procesu izmaksas svārstās atkarībā no komunālo maksājumu (elektrības, ūdens, gāzes u.c.) likmēm un infrastruktūras uzturēšanas ieguldījumiem. Šajos aprēķinos būtu vēlams iekļaut arī nekustamā īpašuma izmaksas, piemēram, īpašuma nodokli. Jāņem vērā arī gan izejmateriālu, gan gatavās produkcijas pārvadājumu izdevumi. Vai vietējais transporta tīkls ir efektīvs? Vai jums būs nepieciešama piekļuve dzelzceļam vai gaisa transportam?

Cilvēkresursu nozarē arī ir mainīgas izmaksas. Bez algām un pabalstiem Jums var var būt darīšana arī ar arodbiedrībām un organizētu darbaspēku.

Papildus pašai ražotnei jums ir arī izmaksas, kas saistītas ar āra apgaismojuma un autostāvvietas nodrošināšanu un uzturēšanu jūsu darbiniekiem, ceļa piekļuvi savam īpašumam no šosejas. Biroja uzturēšanas izdevumus arī vajadzētu iekļaut pastāvīgo izdevumu aprēķinā.

Poteciālās paplašināšanās iespējas

Jums vajadzētu padomāt arī par nākotni! Nosacījumi un noteikumi mainās, un ekonomiskais stāvoklis valstī svārstās. Izvēloties savas jaunās ražotnes atrašanās vietu, Jums vajadzētu  padomāt arī par iespēju nākotnē paplašināties.

Ja jūs iegādājaties zemes gabalu, kas ir tieši tik liels, cik liela būs Jūsu ražošanas ēka, nākotnē Jums nebūs iespējas paplašināties. Ja nākotnē jums būs nepieciešams vairāk vietas, Jums būs jāmeklē papildus telpas citā vietā un jāsadala darbs starp divām ražotnēm vai jābūvē jauna, lielāka rūpnīca un jāpārvieto visas iekārtas. Abi varianti ir dārgi, un zemes, materiālu un būvniecības izmaksas paliek tikai dārgākas.

Ja vien nav nepārprotamu priekšrocību neliela izmēra ražotnei, vai arī nākotnē neparedzat sava uzņēmuma iespējamu paplašināšanos, atradīsiet vietu, izvēlieties atrašanās vietu, kur ir izaugsmes iespējas.

Atrašanās vietas izvēlēšanās jūsu ražotnei būs atkarīga no daudziem faktoriem un mainīgajiem lielumiem, un visiem no tiem vajadzētu pievērst uzmanību, pirms lēmuma pieņemšanas. Jums vajadzētu izsvērt katra faktora ietekmi uz Jūsu ražošanas procesiem un saprast, kuri ir svarīgākie. Ideālo vietu būs grūti atrast, tādēļ bieži vien nāksies izvēlēties atbilstošāko no pieejamajām.

Neaizmirstiet ņemt vērā jūsu darbinieku dzīves kvalitātes jautājumus, profesionālo un kvalificēto darbinieku pieejamību. Uzņēmuma pienākums ir ne tikai izveidot produktu no izejmateriāliem, bet  arī ievērot apkārtējās vides saudzēšanas pasākumus, ievērot pašvaldības regulas, kā arī vairot savu darbinieku labklājību un dzīvesprieku.

Compare listings

Salīdzināt