Latvijas 15. Arhitektūras skolu plenērs

zemitani

Jau 15. gadu no vietas notiks Latvijas Arhitektūras skolu plenērs. Šogad izvēlētā plenēra tēma skar arī divus Realto biznesa centrus – Braslas industriālo parku un Biznesa centru “Hausmaņa biroji”. Plenēra uzdevums ir piedāvāt risinājumus dzelzceļa “pelēkās zonas” iesaistīšanai pilsētvidē brīdī, kad bīstamie kravu pārvadājumi būs iznesti ārpus blīvi apdzīvotām Rīgas apkaimēm.

ĀRĀ NO PELĒKĀS ZONAS

jeb

NEPARASTIE PIEDZĪVOJUMI CEĻĀ NO ZEMITĀNIEM LĪDZ BRASAI

 

brasa zemitani

Pateicoties studentu ieinteresētībai un mācību iestāžu atbalstam līdz šim ir notikuši 14 plenēri. PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES.

1. plenērs: Nākotnes māja 2006

2. plenērs: Centrālparks Rīgā – Uzvaras parks 2007

3. plenērs Kīleveina grāvja telpiskā attīstība 2008

4. plenērs Kvartāla attīstība Jelgavā 2009

5. plenērs Pasta salas attīstība Jelgavā 2010

6. plenērs Mežaparka teritorijas Kokneses prospektā 1a, Rīgā arhitektūras un labiekārtošanas koncepcija 2011

7. plenērs Garciema pludmales attīstība 2012

8. plenērs Gājēju/iepirkšanās ielu attīstība Rīgā 2013

9. plenērs Ādažu attīstības plenērs 2014

10. plenērs Gaujas ielas attīstība Ādažos 2015

11. plenērs Rīgas Ziemeļu vārti 2016

12. plenērs Cēsu iela visā garumā 2017

13. plenērs Mazjumpravas muižas teritorijas attīstība 2018

14. plenērs Laikmetīgas koncepcijas piedāvājums RĪGAS KONGRESU NAMA ārtelpai 2019

Kā ierasts tie notika ik gadu trešajā septembra nedēļā, kad studenti vēl nav pārāk noslogoti ar mācībām un skolas projektiem. Šis gads negaidot iezīmēja pārmaiņas – pandēmijas dēļ mācību gads ievilkās un viss norisinājās attālināti. Šķiet, arī turpmāk nekas vairs nebūs pa vecam. Ar nelielu nobīdi laikā šī gada Latvijas Arhitektūras skolu plenērs norisināsies ATTĀLINĀTI, saglabājot līdzšinējo formātu un uzstādījumus:

 • plenēra ietvaros tiek modelēta arhitektūras prakses mikrovide, kur konkrēta uzdevuma atrisināšanai nepieciešama dažādu arhitektūras un dizaina jomā strādājošo cieša un koordinēta sadarbība;
 • plenēra norises ilgums – piecas dienas, no pirmdienas līdz piektdienai, simulējot visas reālam projektēšanas procesam piederošās fāzes – vietas apstākļu izzināšanu, ideju ģenerēšanu, galīgā varianta noformulēšanu, tā detalizāciju un prezentāciju plašākai auditorijai, to visu balstot uz procesa sākumā iegūto tehnisko un normatīvo informāciju;
 • darbs nelielās grupās, kuras veidotas uz starpdisciplināriem pamatiem, t.i. katru grupu veido dažādu arhitektūras skolu pārstāvji, izvairoties dalībnieku sadalīšanās pēc mācību iestāžu principa. Šāda prakse ļauj topošajiem speciālistiem nākotnē labāk iesaistīties darba tirgū, izprotot gan pasūtītāja uzdevuma nozīmi sekmīgai uzdevuma izpildei, gan arī gūstot priekšstatu par katra atsevišķa dalībnieka vietu un nozīmi radošā procesa ietvaros kopēja mērķa sasniegšanai;
 • plenēra realizācija – izmantojot attālinātās komunikācijas tehnoloģijas un metodoloģiju visā plenēra norises gaitā. Pastāvošo vīrusa pandēmijas apstākļos darbs klātienē ir apgrūtināts. Patiesībā pēdējā laikā ir radīts pietiekoši jaudīgs attālinātas darbības rīku arsenāls, kas ļauj iesaistīties projektēšanas procesā arī neatrodoties birojā. Iespējams, ka ir pienācis īstais brīdis mainīt strādāšanas paradumus un, visticamāk, to ikdienā pielietos tie, kuri šodien sēž skolas solos. Plenērs šajā gadījumā ir lielisks izmēģinājuma poligons jaunas darba vides testēšanai un aprobēšanai.

Izvēlētā plenēra tēma

ir aktuāla tieši Rīgai. Savulaik pilsētas perifērijā izbūvētais dzelzceļš ir “ieaudzis” dzīvojamā vidē un, lai gan nu jau pagājuši trīsdesmit gadi kopš lielrūpniecība ir pametusi Latvijas galvaspilsētu, kravu dzelzceļš ar visai ievērojamām aizsargjoslām turpina valdīt pār pilsētu. Runa ir par vairāku kvadrātkilometru lielu platību pašā Rīgas centrā.

Kādu redzam šo teritoriju nākotni pēc bīstamo kravu pārvadājumu iznešanas ārpus pilsētas blīvi apdzīvotajām apkaimēm? Ar līdzīgām problēmām pēdējo simts gadu laikā ir sadūrušās visas lielās Eiropas pilsētas, un Rīga šeit nebūt nav izņēmums. Piedāvātie risinājumi palīdzēs plānošanas dokumentu izstrādē veidojot pilsētu pilsētniekiem.

Plenēra uzdevums

ir piedāvāt risinājumus dzelzceļa “pelēkās zonas” iesaistīšanai pilsētvidē brīdī, kad bīstamie kravu pārvadājumi būs iznesti ārpus blīvi apdzīvotām Rīgas apkaimēm.

Plenērā ir aicināti

piedalīties studenti, kuri apgūst arhitektūru un/vai pilsētplānošanu no:

 • Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes
 • Rīgas Celtniecības Koledža Arhitektūras katedras
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte
 • Arhitektūras un būvniecības katedras
 • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
  Arhitektūras un dizaina fakultātes
 • Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas

Līdzīgi kā citus gadus studenti veidotu 7-10 komandas pa 3-5 studentiem no dažādām skolām katrā.. Grupā varētu darboties pilsētplānotāju un apjomu arhitekti no RTU AF, arhitekti tehniķi no RCK, ainavu arhitekti no LLU, kā arī arhitektūras studenti no RISEBA un arī LMA dizaineri.

Plenēra rezultātā

Iegūsim laikmetīgu, konkrētajai situācijai Latvijā un pasaulē atbilstošus pilsētvides attīstības priekšlikumus, kas tapuši strādājot attālināti, prezentācijas formātā sagatavoto materiālu tiešsaistē būs iespējams vērot arī citiem interesentiem, t.sk. un ne tikai arhitektiem un arhitektūras skolu audzēkņiem.

Projekta īstenotāji

NAMS arhitektu birojs

LaIMA Latvijas Infrastruktūras modrenizācijas apvienība

ar Latvijas Arhitektu savienības LAS atbalstu

Norises vieta

Plenērs norisināsies attālināti, vadot to no SPORTA 2 KVARTĀLA.

PROGRAMMA

28. septembris, pirmdiena
10.00–10.30       dalībnieku pieslēgšanās video konferencei
10.30–10.45       plenēra atklāšana
10.45–15.00       Priekšlasījumi (10–20 minūtes katram)

 • Plenēra mērķu un uzdevuma izklāsts
 • Īss vēsturisks apskats par teritorijas un apkārtnes attīstību
 • Iepazīstināšana ar teritorijas attīstības plānu RussoBalt, Ērenpreiss, VEF, FELZERS u.c. Rīgas dzelzceļa mezgla attīstības vēsture
 • Kravu un pasažieru pārvadājumi posmā Zemitāni – Brasa Transporta, gājēju un veloplūsmu organizācija teritorijā Ielu tīkls apskatāmajā teritorijā
 • Ielu dzelzceļš un L-bānis – kas tas ir?
 • Dzelzceļš un parki – vai tiešām nesavienojami?
 • Teritoriju kompleksa revitalizācija
 • Dzelzceļa teritoriju laikmetīga izmantošanas prakse

Kas ir – tas IR un kā nav – tās NAV!

15.30–16.00       Komandu komplektēšana
16.00–18.00       Virtuāla ekskursija pa teritoriju un tuvāko apkaimi

29. septembris, otrdiena
Darbs pie projektiem
12.00–14.00       attālinātas diskusijas ar studentiem

30. septembris, trešdiena
Darbs pie projektiem
12.00–14.00       attālinātas diskusijas ar studentiem

1. oktobris, ceturtdiena
Darbs pie projektiem
12.00–14.00       attālinātas diskusijas ar studentiem

2. oktobris, piektdiena
10.00–12.00       ekspertu diskusija
12.00–15.00       projektu prezentācija
15.00–16.30       plenēra rezultātu apkopošana

arhitekts Sergejs Ņikiforovs

brasa-zemitani

Compare listings

Salīdzināt